Thủ tướng hứa triệt để tiết kiệm chi tiêu

28/07/2016 admin 0
Trước áp lực ngân sách, nợ công tăng cao, người đứng đầu Chính phủ khẳng định cơ quan điều hành sẽ tăng cường kỷ luật tài chính, chống thất thu, tiết kiệm chi… để đảm bảo các cân đối vĩ mô.
1 10 11 12