Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Formosa đã chuyển 250 triệu USD

28/07/2016 admin 0
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Formosa đã chuyển 250 triệu USD
Chiều nay 29-7, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã đăng đàn Quốc hội để trình bày các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT, đặc biệt là liên quan đến sự cố môi trường Formosa (FSH). PLO xin trích đăng nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề FSH.
1 844 845 846