Lào Cai sáp nhập hai sở Xây Dựng và Giao thông

Lào Cai là một trong những địa phương liên tục đứng ở vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Ảnh: Thanh Tuấn

Lào Cai là một trong những địa phương liên tục đứng ở vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Ảnh: Thanh Tuấn

UBND tỉnh Lào Cai vừa thống nhất sáp nhập hai sở Xây Dựng và Giao thông vận tải thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng từ ngày 15/7.

Theo quyết định của tỉnh này, thì Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai…

Sở Giao thông vận tải – Xây Dựng có 26 nhiệm vụ và quyền hạn. Riêng về cơ cấu tổ chức bộ máy, sở có một giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.

Sau khi sáp nhập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; một tổ chức thuộc Sở là Chi cục Giám định xây dựng và một Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng được UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, việc sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối cấp sở sẽ hạn chế việc chồng chéo chức năng nhiệm vụ, tiết kiệm biên chế kinh phí thường xuyên, thuận lợi cho việc lãnh chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Lào Cai cách Hà Nội 330 km, nằm ở vùng cao biên giới thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc. Phía Bắc Lào Cai giáp Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái.

Lào Cai là một trong những địa phương liên tục đứng ở vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong bảng xếp hạng những năm gần đây. Riêng trong năm 2011, tỉnh này xếp vị trí thứ 1/63 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.