Người dân bơi sông Hồng giải nhiệt ngày hè oi bức

Khúc sông Hồng chạy qua bến đò Thúy Lĩnh là bãi thoải, độ sâu không lớn, mấy năm trước nơi đây còn được gọi là “Đồ Sơn trong lòng Hà Nội”.