No Picture

Ngân hàng 'chém đẹp' người dùng thẻ

31/07/2016 0
<a href=”http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ngan-hang-chem-dep-nguoi-dung-the-728993.html”><img width=”80px” border=”0″ src=”http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/congthang/2016_07_31/quet-the-visa-anh-ngoc-thang-2_XNRI.jpg?w=80&encoder=wic&subsampling=444″ align=”left” hspace=”5″ /></a><div> <a href=”http://thanhnien.vn/search/dGjhursgdMOtbiBk4bulbmc=/the-tin-dung.html”>Thẻ tín dụng</a> tiêu trước trả sau, những tưởng văn minh, tiện ích –
nhưng không, nhiều khách hàng trước được ngân hàng mời chào, săn đón,
sau đó lại bị móc túi một cách trắng trợn, phũ phàng.</div><div style=”clear:both;”><ul><li><a href=’http://thanhnien.vn/kinh-doanh/chan-da-lam-phi-atm-715178.html’>Chặn đà lạm phí ATM</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/thoi-su/bong-dung-mat-tien-trong-the-690526.html’>Bỗng dưng mất tiền trong thẻ</a></li></ul></div>
No Picture

Chính sách khai thác tài nguyên thiếu công khai

31/07/2016 0
<a href=”http://thanhnien.vn/kinh-doanh/chinh-sach-khai-thac-tai-nguyen-thieu-cong-khai-728987.html”><img width=”80px” border=”0″ src=”http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/congthang/2016_08_01/tainguyen_MOGI.jpg?w=80&encoder=wic&subsampling=444″ align=”left” hspace=”5″ /></a><div>Đó là ý kiến mà nhiều chuyên gia chỉ ra tại hội thảo “Quản lý đầu
tư trong khai thác khoáng sản: Bất cập và khuyến nghị” cuối tuần qua tại
Hà Nội.</div><div style=”clear:both;”><ul><li><a href=’http://thanhnien.vn/thoi-su/chao-buoi-sang/de-dai-cap-phep-dau-tu-716840.html’>Dễ dãi cấp phép đầu tư</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/kinh-doanh/dao-vang-ma-lo-nghin-ti-712869.html’>Đào vàng mà lỗ nghìn tỉ</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/doi-song/chay-mau-duoc-lieu-rung-phai-chan-ngay-692953.html’>’Chảy máu’ dược liệu rừng: Phải chặn ngay</a></li></ul></div>
No Picture

DongA Bank triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng

31/07/2016 0
<a href=”http://thanhnien.vn/kinh-doanh/donga-bank-trien-khai-goi-tin-dung-uu-dai-danh-cho-khach-hang-728908.html”><img width=”80px” border=”0″ src=”http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/hoangnam/2016_07_31/chuyen-vien-donga-bank-dang-tu-v-n-khach-hang-v-cac-goi-vay_LPFL.jpg?w=80&encoder=wic&subsampling=444″ align=”left” hspace=”5″ /></a><div>Gói tín dụng ưu đãi 1.000 tỉ đồng được DongA Bank chính thức triển
khai từ ngày 01.7.2016 đến 31.12.2016 hoặc đến khi hết hạn mức. </div>
1 1,433 1,434 1,435 1,436 1,437 1,452