Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Formosa đã chuyển 250 triệu USD

28/07/2016 admin 0
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Formosa đã chuyển 250 triệu USD
Chiều nay 29-7, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã đăng đàn Quốc hội để trình bày các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT, đặc biệt là liên quan đến sự cố môi trường Formosa (FSH). PLO xin trích đăng nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề FSH.
No Picture

Hệ thống quản lý bay của VN an toàn, tin tặc không thể tấn công

28/07/2016 0
<a href=”http://thanhnien.vn/kinh-doanh/he-thong-quan-ly-bay-cua-vn-an-toan-tin-tac-khong-the-tan-cong-728443.html”><img width=”80px” border=”0″ src=”http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/2016_07_29/tansonnhat4_PILG.jpg?w=80&encoder=wic&subsampling=444″ align=”left” hspace=”5″ /></a>Liên quan đến đảm bảo an toàn bay, đại diện Tổng công ty Quản lý bay VN khẳng định hệ thống quản lý bay của VN là hệ thống nội bộ (intranet) độc lập, không kết nối với mạng internet bên ngoài nên không thể bị tin tặc tấn công. Các chuyến bay vẫn được điều hành an toàn tuyệt đối.<div style=”clear:both;”><ul><li><a href=’http://thanhnien.vn/cong-nghe/website-vietnam-airlines-bi-hack-co-the-tin-tac-da-tan-cong-may-chu-email-quan-ly-728419.html’>Website Vietnam Airlines bị hack: Có thể tin tặc đã tấn công máy chủ e-mail quản lý</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/cong-nghe/nhom-tin-tac-1937cn-tan-cong-vietnam-airlines-la-ai-728392.html’>Nhóm tin tặc 1937cN tấn công Vietnam Airlines là ai?</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/cong-nghe/trang-web-cua-vietnam-airlines-nghi-bi-tin-tac-trung-quoc-tan-cong-728351.html’>Trang web của Vietnam Airlines nghi bị tin tặc Trung Quốc tấn công</a></li></ul></div>
1 1,749 1,750 1,751 1,752 1,753 1,756