No Picture

Tự tạo cơ hội: Đổi đời nhờ cà phê chồn

31/07/2016 0
<a href=”http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tu-tao-co-hoi-doi-doi-nho-ca-phe-chon-728994.html”><img width=”80px” border=”0″ src=”http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/congthang/2016_07_31/5b3707035dhinh_1__ong_thong_ben_vuon_caphe_BVYA.jpg?w=80&encoder=wic&subsampling=444″ align=”left” hspace=”5″ /></a><div>Từ một bác sĩ thú y, ông Vy Văn Thông (57 tuổi) và gia đình ngụ tại
xã Phú Hội, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đổi đời nhờ sản xuất cà phê chồn.</div><div style=”clear:both;”><ul><li><a href=’http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tu-tao-co-hoi-song-khoe-tu-ve-tranh-3d-tren-da-cuoi-728459.html’>Tự tạo cơ hội: Sống khỏe từ vẽ tranh 3D trên đá cuội</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tu-tao-co-hoi-giau-tu-vuon-uom-cay-giong-728097.html’>Tự tạo cơ hội: Giàu từ vườn ươm cây giống</a></li><li><a href=’http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tu-tao-co-hoi-trong-rung-tren-dat-kho-727660.html’>Tự tạo cơ hội: Trồng rừng trên ‘đất khó'</a></li></ul></div>
1 1,973 1,974 1,975 1,976 1,977 1,994