Giá vàng SJC giảm nhẹ

28/07/2016 admin 0
Chứng kiến thị trường thế giới chưa xác định rõ xu hướng, các doanh nghiệp kinh doanh trong nước đã điều chỉnh giảm nhẹ vài chục nghìn đồng mỗi lượng sáng nay.
1 2,316 2,317 2,318 2,319