Techcombank dự kiến mua lại khoản thoái vốn của HSBC

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa gửi thông báo đến các cổ đông xin ý kiến về việc mua lại cổ phần bằng hình thức chào mua công khai từ cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Dự kiến ngân hàng sẽ mua lại gần 222 triệu cổ phiếu, tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Để thực hiện giao dịch này, Techcombank đồng thời trình cổ đông phê duyệt thỏa thuận thoái vốn sở hữu của HSBC tại nhà băng này theo phương án mua lại cổ phần. HSBC hiện nắm gần 20% vốn và là cổ đông lớn nhất tại Techcombank.

Đại diện ngân hàng cho biết, kể từ năm 2012, HSBC đã không còn tham gia vào các hoạt động quản trị và điều hành của Techcombank, nên việc thoái vốn không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

techcombank-du-kien-mua-lai-khoan-thoai-von-cua-hsbc
Techcombank trình cổ đông mua 222 triệu cổ phiếu quỹ và kế hoạch thoái 20% vốn của HSBC tại nhà băng này. Ảnh: TCB

Phía Techcombank cho rằng các đề xuất trên được đưa ra vào thời điểm ngân hàng đạt kết quả kinh doanh tích cực trong nhiều năm nên có đủ tiềm lực để giải quyết nhu cầu của cổ đông mà không ảnh hưởng đến các chỉ số an toàn về hoạt động, cũng như lợi nhuận và doanh thu.

Cùng thời gian, Techcombank cũng thông báo tạm hoãn phương án tăng vốn điều lệ lên 14.000 tỷ đồng để tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định. Hội đồng quản trị ngân hàng sẽ xem xét phương án tăng vốn vào thời điểm thích hợp khác trong năm 2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017, tổng tài sản của Techcombank là 232.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.059 tỷ.