Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Full green folder icon isolated on white

Giải thể doanh nghiệp tại Bình Dương là việc mà không ai mong muốn nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà doanh nghiệp buộc phải đưa ra quyết định giải thể. Vậy các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định ở đâu? Thủ tục như thế nào? Vinatax sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục trên.

thũ tục giải thể doanh nghiệp tại Bình Dương

Bước 1: Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

 • Thông báo giải thể
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ
 • Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan (nếu có)
 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;
 • Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Bước 2: Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch và đầu tư

Sau khi cơ quan thuế ra quyết định khoá mã số thuế, doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch và đầu tư để trả lại con dấu và giấy phép kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-24);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Quyết định và Bản sao Biên bản họp Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các văn bản có liên quan về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Với trên 6 năm làm dịch vụ doanh nghiệp tại Bình Dương, chúng tôi nhận thấy để thủ tục giải thể rất phức tạp và tốn nhiều thời gian cũng như chi phí đi lại.