Trần lãi vay ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ký loạt quyết định giảm lãi suất điều hành sau hơn 2 năm giữ các mức trần lãi suất điều hành. Theo đó, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn cho các lĩnh vực ưu tiên (doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp…) sẽ giảm thêm 0,5% một năm.

Cùng với đó, nhà điều hành cũng giảm 0,25% một năm loạt lãi suất điều hành trong cân đối vốn của hệ thống ngân hàng như lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất tái cấp vốn…

tran-lai-vay-ngan-han-tiep-tuc-giam-nhe
Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên sẽ giảm thêm 0,5% một năm.

Quyết định này được cơ quan quản lý tiền tệ đưa ra sau yêu cầu của Thủ tướng tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 gần đây. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phương án, cân đối để giảm lãi suất cho vay 0,5 – 1% một năm, hỗ trợ tăng trưởng đạt mục tiêu GDP 6,7% năm nay.

Trên thị trường, lãi suất tái chiết khấu hiện đang ở mức 4,25% một năm, còn lãi suất tái cấp vốn là 6,25% một năm. Trong khi đó, lãi suất thị trường liên ngân hàng qua đêm ở mức khá thấp 1,88% một năm.

Về mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 6-7% một năm; vay trung dài hạn 9-10% một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9% một năm đối với ngắn hạn; 9,3-11% một năm đối với trung và dài hạn. Với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, lãi suất cho vay ngắn hạn 4-5% một năm.